திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துக்கள்!

திருவள்ளுவர் நம் வாழ்வில் தேவையானதை மற்றும் தேவையற்றதை தெளிவாக எடுத்துக் கூறும் திருக்குறள் தந்தவர். 

 

திருவள்ளுவர் நம் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் இரண்டறக் கலந்து உள்ளார் என்பதனை நினைவு கூறும் வகையில் திருவள்ளுவர் தினம்  கொண்டாடி மகிழ்வோம். மேலும்…