பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்! – 2019

இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!

தைத் திருநாளில் வளமுடன் வாழ வாழ்த்துக்கள்!

Wishing you a Happy Pongal.

May the almighty bless you with the best of Health, Wealth and Prosperity.